Start

 

Christelijk 's Grevelduins Mannenkoor "De Lofzang" Sprang-Capelle

 

Welkom op de website van het 's Grevelduins mannenkoor " De Lofzang"

Het Christelijk 's Grevelduins mannenkoor "De Lofzang" te Sprang-Capelle werd opgericht op 13 december 1990. Op dit moment bestaat het koor uit 58 leden. Ook heeft het koor een aantal donateurs die het koor een warm hart toedragen.

 

De naam van het koor geeft een relatie aan met de oude plaatsnaam

's Grevelduin Capelle.

Vroeger was dit een eigen kern wat later is opgenomen in het huidige Sprang-Capelle.

 

Het koor is interkerkelijk en werkt veel mee aan zangavonden in de regio maar ook daarbuiten. We zingen Psalmen en geestelijke liederen en proberen een liedkeuze te maken die zowel jong als oud aanspreekt. Niet alleen het zingen, maar ook de onderlinge ontmoeting vinden we van groot belang.

 

 

Door het zingen van liederen komt het Evangelie van Jezus Christus naar de hoorders toe. Onze wens is dat het door de Heere gebruikt wordt als middel om harten van mensen te veranderen. Zodat er nog toegebracht mogen worden tot dat volk dat de Heere eenmaal eeuwig zal loven met lofgezangen.

 

 

Dit is de website van het Christelijk 's Grevelduins mannenkoor "De Lofzang"

 

 

Wij danken u voor het bezoek aan onze site en hopen u vaker te ontmoeten.

 

 

 

 

 

 

 

Iets meer over het mannenkoor

 

Op 13 december 1990 werd het Chr. ‘s Grevelduins Mannenkoor “De Lofzang” opgericht. Vooraf waren een vijftal personen bij elkaar gekomen om tot de oprichting van een mannenkoor te komen. Na een aantal weken van onderzoek was de datum aangebroken. Het was spannend. Zou het lukken? Tot vreugde van de oprichters kwamen er een 30-tal personen opdagen. Een voorlopig bestuur werd uit de initiatiefnemers gevormd. Dit bestuur werd opgedragen een dirigent te zoeken, geldelijke middelen te verkrijgen en een zanglocatie te vinden. Als dirigent werd de heer Kees van der Steenhoven uit Wijk en Aalburg benoemd. Geld werd ons via een lening verstrekt en konden we gaan beginnen met de repetities. We begonnen in gebouw "De Wijngaard" wat ons toen gratis ter beschikking werd gesteld.

 

 

Op 5 februari 1991 werd de eerste repetitieavond gehouden. Er waren 28 mannen aanwezig. Daarna groeide het koor. Voor velen onwennig, want de meeste zangers hadden nog nooit in een koor gezongen. De dirigent heeft veel geduld moeten opbrengen om alles enigszins op zang te laten gelijken. Het koor werd steeds groter. Vooral een ledenaanwas van de “overkant” van de Maas deed het koor groeien, zodat het koor naar een aantal van 75 leden groeide. Momenteel heeft het koor 58 leden. Een mooi aantal. We streven er echter naar om het ledenaantal uit te breiden. Gezien de goede sfeer is het fijn om bezig te zijn met zingen van psalmen en geestelijke liederen.

 

 

Kees van der Steenhoven bleef onze dirigent tot 2002, dus een periode van 11 jaar. Door de verhuizing naar Zeeland werd het moeilijk om wekelijks naar Sprang- Capelle te komen. Zijn opvolger is Dick de Jong uit Hardinxveld- Giessendam.

 

Inmiddels hebben we samen met Dick de Jong herdacht dat hij al weer 12,5 jaar dirigent is van ons koor.

16 december 2014 was er voor alle leden een gebakje en voor Dick een dikke bos bloemen.