Start / Sponsoring

 

Christelijk 's Grevelduins Mannenkoor "De Lofzang" Sprang-Capelle

 

Welkom op de website van het 's Grevelduins mannenkoor " De Lofzang"

Het Christelijk 's Grevelduins mannenkoor "De Lofzang" te Sprang-Capelle werd opgericht op 13 december 1990. Op dit moment bestaat het koor uit 58 leden. Ook heeft het koor een aantal donateurs die het koor een warm hart toedragen.

 

De naam van het koor geeft een relatie aan met de oude plaatsnaam

's Grevelduin Capelle.

Vroeger was dit een eigen kern wat later is opgenomen in het huidige Sprang-Capelle.

 

Het koor is interkerkelijk en werkt veel mee aan zangavonden in de regio maar ook daarbuiten. We zingen Psalmen en geestelijke liederen en proberen een liedkeuze te maken die zowel jong als oud aanspreekt. Niet alleen het zingen, maar ook de onderlinge ontmoeting vinden we van groot belang.

 

 

Door het zingen van liederen komt het Evangelie van Jezus Christus naar de hoorders toe. Onze wens is dat het door de Heere gebruikt wordt als middel om harten van mensen te veranderen. Zodat er nog toegebracht mogen worden tot dat volk dat de Heere eenmaal eeuwig zal loven met lofgezangen.

 

 

Dit is de website van het Christelijk 's Grevelduins mannenkoor "De Lofzang"

 

 

Wij danken u voor het bezoek aan onze site en hopen u vaker te ontmoeten.

 

 

 

 

 

 

 

Iets meer over het mannenkoor

 

Op 13 december 1990 werd het Chr. ‘s Grevelduins Mannenkoor “De Lofzang” opgericht. Vooraf waren een vijftal personen bij elkaar gekomen om tot de oprichting van een mannenkoor te komen. Na een aantal weken van onderzoek was de datum aangebroken. Het was spannend. Zou het lukken? Tot vreugde van de oprichters kwamen er een 30-tal personen opdagen. Een voorlopig bestuur werd uit de initiatiefnemers gevormd. Dit bestuur werd opgedragen een dirigent te zoeken, geldelijke middelen te verkrijgen en een zanglocatie te vinden. Als dirigent werd de heer Kees van der Steenhoven uit Wijk en Aalburg benoemd. Geld werd ons via een lening verstrekt en konden we gaan beginnen met de repetities. We begonnen in gebouw "De Wijngaard" wat ons toen gratis ter beschikking werd gesteld.

 

 

Op 5 februari 1991 werd de eerste repetitieavond gehouden. Er waren 28 mannen aanwezig. Daarna groeide het koor. Voor velen onwennig, want de meeste zangers hadden nog nooit in een koor gezongen. De dirigent heeft veel geduld moeten opbrengen om alles enigszins op zang te laten gelijken. Het koor werd steeds groter. Vooral een ledenaanwas van de “overkant” van de Maas deed het koor groeien, zodat het koor naar een aantal van 75 leden groeide. Momenteel heeft het koor 58 leden. Een mooi aantal. We streven er echter naar om het ledenaantal uit te breiden. Gezien de goede sfeer is het fijn om bezig te zijn met zingen van psalmen en geestelijke liederen.

 

 

Kees van der Steenhoven bleef onze dirigent tot 2002, dus een periode van 11 jaar. Door de verhuizing naar Zeeland werd het moeilijk om wekelijks naar Sprang- Capelle te komen. Zijn opvolger is Dick de Jong uit Hardinxveld- Giessendam.

 

Inmiddels hebben we samen met Dick de Jong herdacht dat hij al weer 12,5 jaar dirigent is van ons koor.

16 december 2014 was er voor alle leden een gebakje en voor Dick een dikke bos bloemen.

Sponsoring - Reclame

Als u ons koor een warm hart toedraagt kunt u ons op een aantal manieren steunen.

 

Wilt U ons koor sponsoren door middel van reclame in ons programmaboekje?

Dat kan op de volgende manier.

 

Bij de eerstvolgende twee uitvoeringen die we zelf organiseren drukken we uw advertentie af in ons programmaboekje.

Dat zal zijn bij de uitvoering voor Pinksteren en met de uitvoering voor de Kerst.

De kosten hiervoor zijn:

Tweemaal een advertentie van een halve pagina ( half A5 formaat) € 50,-

Tweemaal een advertentie die een hele pagina (A5) van ons programmaboekje beslaat € 100,-

 

 

Donateur worden

U kunt ons ook steunen door donateur van ons koor te worden.

Een donateur betaalt € 12,50 per jaar.

U krijgt daarvoor:

Een gereserveerde plaats in de kerk. (bij een uitvoering die we zelf organiseren in de Herv. kerk aan de Hoofdstraat in Sprang-Capelle)

Een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie

Een uitnodiging om mee te fietsen met onze jaarlijkse fietstocht. (eten na afloop tegen kostprijs)

 

25 jaar Chr. 's Grevelduins mannenkoor "De Lofzang"

 

Christelijk ’s Grevelduins mannenkoor “De Lofzang” 25 jaar

 

Op 13 december 1990 werd het Chr. 's-Grevelduins Mannenkoor "De Lofzang" opgericht. Vooraf waren een vijftal personen bij elkaar gekomen om tot de oprichting van een mannenkoor te komen. Na een aantal weken van onderzoek was de datum van oprichting aangebroken. Het was spannend. Zou het lukken? Tot vreugde van de oprichters kwamen er een 30-tal personen opdagen. Een voorlopig bestuur werd uit de initiatiefnemers gevormd.

Dit bestuur werd opgedragen een dirigent te zoeken, geldelijke middelen te verkrijgen en een zanglocatie te vinden. Als dirigent werd de heer Kees van der Steenhoven uit Wijk en Aalburg benoemd. Geld werd ons via een lening verstrekt en in de Wijngaard mochten we zingen zonder hiervoor huur te betalen.

 

Op 5 februari 1991 werd de eerste repetitieavond gehouden. Er waren 28 mannen aanwezig. Daarna groeide het koor. Voor velen onwennig. De meeste zangers hadden nooit in een koor gezongen. De dirigent heeft veel geduld moeten hebben om alles enigszins op zang te laten gelijken.

Het koor werd steeds groter; vooral een ledenaanwas van de ”overkant” van de Maas deed het koor groeien, zodat het koor naar een aantal van 75 leden groeide. Thans heeft het koor 59 leden. Een mooi aantal. We streven er echter naar om het ledental uit te breiden. Gezien de goede sfeer is het fijn om bezig te zijn met zingen van psalmen en geestelijke liederen.

 

Kees van der Steenhoven bleef onze dirigent tot 2002. Dus een periode van 11 jaar. Door verhuizing naar Zeeland werd het moeilijk om wekelijks naar Sprang-Capelle te komen. Als opvolger is thans de heer Dick de Jong uit Hardinxveld-Giessendam onze dirigent.

 

Met dankbaarheid aan de Heere mogen we dit jubileum gedenken. Hij was en is het die ons wekelijks bijeen laat komen om te zingen tot Zijn eer. De Heere is het waard, dat we Hem door zang loven en prijzen. Hij was het die ons tot hiertoe de kracht gaf om te zingen. We zijn echter ook met leden begonnen die dit jubileum niet meer kunnen meemaken. Zij werden uit dit leven weggenomen. Wij gedenken hen bij dit jubileum. Anderen werden ouder, zodat zij niet meer in staat zijn met ons te zingen. Zo heeft ook ons koor zijn vreugde en verdriet. Niets is hier volmaakt, alles is ten dele. Toch hopen en bidden wij, dat door het zingen of luisteren ernaar de Heere harten wil openen, zodat Hij wordt grootgemaakt.

 

 

In een regionale krant werd ook een stukje geschreven.

Hieronder kunt u leden wat er in de krant stond.

 

Op zaterdag 9 januari 2016 was het een drukte van belang in verenigingsgebouw “De Wijngaard” in Sprang-Capelle.

Naast dat de nieuwjaarsreceptie plaats vond, werd op die zaterdag namelijk herdacht dat het Christelijk ’s Grevelduins mannenkoor “De Lofzang” 25 jaar bestond.

Op 13 december 1990 vond te Sprang-Capelle de oprichtingsvergadering van dit mannenkoor plaats.

Tijdens de repetitieavond op 13 februari 1991 werd door 28 mannen de eerste keer onwennig gezongen.

Vandaag de dag bestaat het koor uit 57 mannelijke leden, tussen de 25 en 81 jaar oud, die elke dinsdagavond met plezier komen zingen.

Tijdens zijn toespraak, haalde voorzitter Bert Hardeman verschillende leuke feitjes en anekdotes aan.

Zo vertelde hij dat de twee jongste leden van het koor geboren zijn in het jaar dat het koor begon te repeteren.

Het mooie is, dat er meerdere jongere mannen lid zijn en dat daarmee het grijze imago dat soms aan een mannenkoor kleeft, bij dit koor niet klopt.

Grappig om te horen was het verhaal dat de eerste foto die van het koor werd gemaakt een bijzonder accent had.

Iedereen stond keurig in het “kooruniform”, bestaande uit zwart pak, zwarte sokken en schoenen en zwarte strik, op de foto. Er was echter één koorlid die door zijn contrasterende witte sokken extra opviel.

In de toespraak werd ook ruim aandacht besteed aan 12 jubilarissen, die vanaf het begin lid zijn geweest van het koor.

Zij kregen een speld in de vorm van een G-sleutel en een grote bos bloemen uitgereikt.

Verder was er aandacht voor Cees Treffers, die al 25 jaar de bestuursfunctie van penningmeester bekleedt.

Ook zijn vrouw Rina zet zich vanaf de beginperiode in voor het mannenkoor.

Hiervoor kregen ze samen een cadeaubon uitgereikt

Dankbaar en tevreden kijkt het koor op de afgelopen 25 jaar terug.

Al die jaren mocht het christelijk lied ten gehore worden gebracht, want waar de liefde voor God en Zijn dienst is, kan de mond niet zwijgen. En op een koor doen ze dat zingend.