Start


Christelijk 's Grevelduins Mannenkoor "De Lofzang"      Sprang-Capelle


Welkom op de website van het 's Grevelduins mannenkoor  " De Lofzang"


Het Christelijk 's Grevelduins mannenkoor "De Lofzang" te Sprang-Capelle werd opgericht op 13 december 1990. Op dit moment bestaat het koor uit 58 leden. Ook heeft het koor een aantal donateurs die het koor een warm hart toedragen.


De naam van het koor geeft een relatie aan met de oude plaatsnaam

's Grevelduin Capelle.

Vroeger was dit een eigen kern wat later is opgenomen in het huidige Sprang-Capelle.


Het koor is interkerkelijk en werkt veel mee aan zangavonden in de regio maar ook daarbuiten. We zingen Psalmen en geestelijke liederen en proberen een liedkeuze te maken die zowel jong als oud aanspreekt. Niet alleen het zingen, maar ook de onderlinge ontmoeting vinden we van groot belang.


 


Door het zingen van liederen komt het Evangelie van Jezus Christus naar de hoorders toe. Onze wens is dat het door de Heere gebruikt wordt als middel om harten van mensen te veranderen. Zodat er nog toegebracht mogen worden tot dat volk dat de Heere eenmaal eeuwig zal loven met lofgezangen.


 

 


Wij danken u voor het bezoek aan onze site en hopen u vaker te ontmoeten.Christelijk

's Grevelduins

Mannenkoor


"De Lofzang"


Sprang-Capelle

 

  Volgende uitvoering: 

    

  In verband met de coronacrisis

  zijn alle repetities en

  uitvoeringen voorlopig afgelast