Repetities


Christelijk 's Grevelduins Mannenkoor "De Lofzang"      Sprang-Capelle


Repetities



We repeteren wekelijks in gebouw "De Wijngaard"


 


De dinsdag is onze vaste repetitieavond

We repeteren dan van 20:00 uur tot 22:00 uur.

Om 21:00 uur nemen we 15 min. tijd voor een kop koffie of een glaasje fris.


Zou u ook wel eens willen proeven hoe het er op zo'n avond aan toe gaat?


U bent van harte welkom om geheel vrijblijvend eens een keer een avond mee te zingen.

Loop gewoon eens binnen en u wordt hartelijk ontvangen.


 

Twee maal per jaar onderbreken we de repetities even.

 

Dat is rond de zomervakantie en na de kerstuitvoeringen.



Zomervakantie 2018 :         

Half  juni tot half augustus

Dinsdag 21augustus beginnen

de repetities weer.


 

 


 


Waar kunt u de repetitieruimte vinden ?

 

Gebouw "De Wijngaard"

Fazant 6

5161 SC

Sprang-Capelle





Christelijk

's Grevelduins

Mannenkoor


"De Lofzang"


Sprang-Capelle

 

  Volgende uitvoering: 

   9 mei 2020

 

 Concert i.v.m. 75 jaar bevrijding

  Met medewerking van:

 

  Chr. 's Grevelduins mannenkoor

  "De     Lofzang"

  o.l.v.:              Dick de Jong

  Orgel:             Gerit Kazen

 

  Maar eerst repeteren we voor een CD

  die we hopen op te nemen op

  D.V zaterdag 18 april a.s.