Jubileum


Christelijk 's Grevelduins Mannenkoor "De Lofzang"      Sprang-Capelle

      

25 jaar Chr. 's Grevelduins mannenkoor

"De Lofzang"Christelijk ’s Grevelduins mannenkoor “De Lofzang” 25 jaar


Op 13 december 1990 werd het Chr. 's-Grevelduins Mannenkoor "De Lofzang" opgericht. Vooraf waren een vijftal personen bij elkaar gekomen om tot de oprichting van een mannenkoor te komen. Na een aantal weken van onderzoek was de datum van oprichting aangebroken. Het was spannend. Zou het lukken? Tot vreugde van de oprichters kwamen er een 30-tal personen opdagen. Een voorlopig bestuur werd uit de initiatiefnemers gevormd.

Dit bestuur werd opgedragen een dirigent te zoeken, geldelijke middelen te verkrijgen en een zanglocatie te vinden. Als dirigent werd de heer Kees van der Steenhoven uit Wijk en Aalburg benoemd. Geld werd ons via een lening verstrekt en in de Wijngaard mochten we zingen zonder hiervoor huur te betalen.


Op 5 februari 1991 werd de eerste repetitieavond gehouden. Er waren 28 mannen aanwezig. Daarna groeide het koor. Voor velen onwennig. De meeste zangers hadden nooit in een koor gezongen. De dirigent heeft veel geduld moeten hebben om alles enigszins op zang te laten gelijken.

Het koor werd steeds groter; vooral een ledenaanwas van de ”overkant” van de Maas deed het koor groeien, zodat het koor naar een aantal van 75 leden groeide. Thans heeft het koor 59 leden. Een mooi aantal. We streven er echter naar om het ledental uit te breiden. Gezien de goede sfeer is het fijn om bezig te zijn met zingen van psalmen en geestelijke liederen.


Kees van der Steenhoven bleef onze dirigent tot 2002. Dus een periode van 11 jaar. Door verhuizing naar Zeeland werd het moeilijk om wekelijks naar Sprang-Capelle te komen. Als opvolger is thans de heer Dick de Jong uit Hardinxveld-Giessendam onze dirigent.


Met dankbaarheid aan de Heere mogen we dit jubileum gedenken. Hij was en is het die ons wekelijks bijeen laat komen om te zingen tot Zijn eer. De Heere is het waard, dat we Hem door zang loven en prijzen. Hij was het die ons tot hiertoe de kracht gaf om te zingen. We zijn echter ook met leden begonnen die dit jubileum niet meer konden meemaken. Zij werden uit dit leven weggenomen. Wij gedenken hen bij dit jubileum. Anderen werden ouder, zodat zij niet meer in staat zijn met ons te zingen. Zo heeft ook ons koor zijn vreugde en verdriet. Niets is hier volmaakt, alles is ten dele. Toch hopen en bidden wij, dat door het zingen of luisteren ernaar de Heere harten wil openen, zodat Hij wordt grootgemaakt.

In een regionale krant werd ook een stukje geschreven.

Hieronder kunt u lezen wat er in de krant stond.


Op zaterdag 9 januari 2016 was het een drukte van belang in verenigingsgebouw                    “De Wijngaard” in Sprang-Capelle.

Naast dat de nieuwjaarsreceptie plaats vond, werd op die zaterdag namelijk herdacht dat het Christelijk ’s Grevelduins mannenkoor “De Lofzang” 25 jaar bestond.

Op 13 december 1990 vond te Sprang-Capelle de oprichtingsvergadering van dit mannenkoor plaats.

Tijdens de repetitieavond op 13 februari 1991 werd door 28 mannen de eerste keer onwennig gezongen.

Vandaag de dag bestaat het koor uit 57 mannelijke leden, tussen de 25 en 81 jaar oud, die elke dinsdagavond met plezier komen zingen.

Tijdens zijn toespraak, haalde voorzitter Bert Hardeman verschillende leuke feitjes en anekdotes aan.

Zo vertelde hij dat de twee jongste leden van het koor geboren zijn in het jaar dat het koor begon te repeteren.

Het mooie is, dat er meerdere jongere mannen lid zijn en dat daarmee het grijze imago dat soms aan een mannenkoor kleeft, bij dit koor niet klopt.

Grappig om te horen was het verhaal dat de eerste foto die van het koor werd gemaakt een bijzonder accent had.

Iedereen stond keurig in het “kooruniform”, bestaande uit zwart pak, zwarte sokken en schoenen en zwarte strik, op de foto. Er was echter één koorlid die door zijn contrasterende witte sokken extra opviel.

In de toespraak werd ook ruim aandacht besteed aan 12 jubilarissen, die vanaf het begin lid zijn geweest van het koor.

Zij kregen een speld in de vorm van een G-sleutel en een grote bos bloemen uitgereikt.

Verder was er aandacht voor Cees Treffers, die al 25 jaar de bestuursfunctie van penningmeester bekleedt.

Ook zijn vrouw Rina zet zich vanaf de beginperiode in voor het mannenkoor.

Hiervoor kregen ze samen een cadeaubon uitgereikt

Dankbaar en tevreden kijkt het koor op de afgelopen 25 jaar terug.

Al die jaren mocht het christelijk lied ten gehore worden gebracht, want waar de liefde voor God en Zijn dienst is, kan de mond niet zwijgen. En op een koor doen ze dat zingend.

Christelijk

's Grevelduins

Mannenkoor


"De Lofzang"


Sprang-Capelle

 

  Volgende uitvoering: 

   9 mei 2020

 

 Concert i.v.m. 75 jaar bevrijding

  Met medewerking van:

 

  Chr. 's Grevelduins mannenkoor

  "De     Lofzang"

  o.l.v.:              Dick de Jong

  Orgel:             Gerit Kazen

 

  Maar eerst repeteren we voor een CD

  die we hopen op te nemen op

  D.V zaterdag 18 april a.s.