Foto's


Christelijk 's Grevelduins Mannenkoor "De Lofzang"      Sprang-Capelle


Foto'sFoto's van de fietstocht die we gehouden hebben in juni 2014


 

Jubilarissen 2017

Christelijk

's Grevelduins

Mannenkoor


"De Lofzang"


Sprang-Capelle

 

  Volgende uitvoering: 

   9 mei 2020

 

 Concert i.v.m. 75 jaar bevrijding

  Met medewerking van:

 

  Chr. 's Grevelduins mannenkoor

  "De     Lofzang"

  o.l.v.:              Dick de Jong

  Orgel:             Gerit Kazen

 

  Maar eerst repeteren we voor een CD

  die we hopen op te nemen op

  D.V zaterdag 18 april a.s.